Polityka prywatności

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną hostinghouse.pl jest IMAGINIO Sp. z o. o. ul. Partyzantów 17/2A, 75-411 Koszalin. Hostinghouse.pl, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Hostinghouse.pl oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi przepisami. Hostinghouse.pl jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych

– dane osobowe

Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Hostinghouse.pl usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone.

W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:

a) imię i nazwisko ew. nazwa,
b) adres e-mail,
c) adres zamieszkania i numer telefonu,
d) numer PESEL (wymagany w przypadku rejestracji domen na osoby fizyczne nie prowadzących działalności gospodarczej),
e) w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwa firmy lub jednostki, jej adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

– informacje o komputerze (dane eksploatacyjne takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) dla celów statystycznych.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach Hostinghouse.pl i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy i podwykonawcy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że wymaga tego charakter zamówionej usługi (np. domena z rozszerzeniem .com lub .eu, bądź certyfikat SSL). Lista podmiotów, którym możemy przekazać dane osobowe w celu realizacji umowy znajduje się na stronie https://hostinghouse.pl/podmioty-przetwarzajace.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia, usunięcia danych osobowych i zgłoszenia skargi

W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać autoryzowane zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Hostinghouse.pl. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych). Ponadto Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4. Do czego są używane i jak długo utrzymywane są zebrane informacje?

Serwis wykorzystuje zebrane informacje do świadczenia zamówionych usług, prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Hostinghouse.pl, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10-ciu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia), 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

5. Pliki cookie

W niektórych witrynach internetowych Hostinghouse.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Bez włączonych plików cookie niemożliwe stanie się zamawianie produktów oraz korzystanie z funkcji serwisu dostępnych tylko po zalogowaniu.

Hostinghouse.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu https://hostinghouse.pl/polityka-prywatnosci