Gotowi na RODO

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad wdrożeniem RODO w naszej firmie.

Oprócz niezbędnych zmian w polityce prywatności oraz zgód na przetwarzanie danych, nasi klienci mogą także zawierać z nami bezpłatnie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że każdy kto kupi hosting w naszej firmie, może – po zawarciu umowy o powierzeniu przetwarzaniu – zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe na swojej usłudze.

Co istotne, zawarcie umowy odbywa się w sposób elektroniczny, zatem wszelkie formalności sprowadzone zostały do minimum.