hostinghouse.pl


UWAGA!

Ta strona zawiera ogólne porady do obslugi panelu DirectAdmin (a zatem nie musza byc one tozsame z oferta serwerów przez nas oferowanych) i dotycza starszej wersji panelu. Ponizsza instrukcja obslugi nie jest juz aktualizowana przez twórców panelu DA.


Home >> Zarządzanie stroną

Zarządzanie stroną

Sekcja mająca na celu aktualizację przez (za pomocą) FTP, Microsoft FrontPage, Menedżer plików DirectAdmin, i SSH.  Możesz dokonać aktualizacji przy użyciiu któregoś ze sposobów przedstawionych poniżej.

 

Struktura katalogów

 

Podstawą istnienia twojego konta są katalogi:

 

/backups

/domains

/mail

/public_html

 

/backups 

 

Folder /backups zawiera utworzone poprzez panel sterowania kopie zapasowe.  Nie bedziesz posiadał folderu /backups do momentu utworzenia kopii zapasowej w panelu administracyjnyml.

 

/domains

 

Folder /domains zawiera pliki relacjonujące hostowanie twoim kontem(i).  Każda domena na twoim koncie posiada własny folder (/domains/twojadomenan.com).  Wewnątrz tego folderu znajdują sie:

 

/logs             (skład miesęczny logów -- folder jest utworzony po miesiącu istnienia twojego konta.)

/private_html  (wszystkie pliki uzyskują dostęp poprzez SSL -- https://)

/public_html  (pliki twojej strony)

/public_ftp     (pliki twojej strony FTP)

/stats            (pliki utworzone przez Webalizer celu wyswietlenia statystyk -- nie zmieniaj/usuwaj tego folderu)

 

/mail

 

Katalog mail zawiera pliki stworzone przez system mail serwera.  Nie modyfikuj, usuwaj, lub dodawaj niczego do tego folderu.

 

/public_html

 

Folder /public_html jest jako podstawa twojego konta i aktualnie wskazuje na ścieżkę  /domains/twojadomena.com/public_html. Jeżeli masz więcej niż jedną domenę na swoim koncie, ten link wskaże pierwszą utworzoną (na twoim koncie) domenę na folder public_html..

 

Strona (index.html) domowa

 

Plikiem domyślnym jakiejkolwiek strony jest index.html.  To znaczy że jeżeli uzyskują dostęp do https://www.twojadomena.com, serwer naprawdę przekierowuję cię do https://www.twojadomena.com/index.html.  To odwołuje się do katalogu w twoim systemie, włączając subdomeny.

 

Kiedy aktualizujesz stronę główną dla każdego folderu nazwij ją index.html. Zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystywać pliki PHP, itp.  Jeżeli strona nie bazuje na  html, wtedy upewnij się że twój plik główny jest przemianowany index.rozszerzenie (index.php, index.shtml, na przykład).

 

Aktualizacja z FTP

 

Krok 1:  Klient FTP.

 

Aktualizacja poprzez serwer FTP wymaga specjalnego oprogramowania.  Większość systemów komputerowych nie posiada klienta FTP, więc możesz ściagnąć z Internetu.  Sugerujemy:

 

Filezilla, WinSCP lub TotalCommander

 

Krok 2:  Połączenie z serwerem.

 

Wszystkie menedżery FTP potrzebują następujących informacji:

 

Użytkownik - Nazwa użytkownika panela administracyjnego.

Hasło - To jest hasło dostępu panela administracyjnego.

Adres - Adres serwera.  Użyj ftp.twojadomena.com

Port - Użyj domyślnego portu (21).

 

Niektóre programy mogą zapytać o typ hosta (wybierz "auto"), ASCII/Binary/Auto (wybierz "auto"), i inicjujący zdalny folder (możesz zostawić puste lub zmienić na /domains/twojadomena.com/public_html wchodzimy do katalogu strony głównej naszego serwisu).

 

Krok 3:  Otwórz folder public_html i nadgraj swoje pliki.

 

Jeżeli posiadasz więcej niż jedną domenę na swoim koncie powinieneś je wpisywać do folderu /domains , następnie chcąc edytować zawartość przejdź do katalogu public_html.

 

Aby wgrać, podświetlony plik/folder na twój komputer i wciągnąć go aż do przechwycenia katalogu  na serwerze zdalnym. Każdy klient FTP pracuje innaczej, więc proszę konsultować, sprawdzać w pliku pomocy kompletne instrukcje.

 

Aktualizacja z menedźerem plików DirectAdmin 

1.  Przejdź do panelu kontrolnego i kliknij ikonę "Menedżer plików ".

2.  Wybierz foldery w których chcesz zaaktualizować pliki.

3.  Kliknij przycisk (poniżej pokazano zrzut przycisku) "Wgraj wybrane pliki do katalogu".

 

 

4.  Przeglądaj poprzez osiem (8) pól. Kliknij przycisk "Przegladarka" aby wybrać które życzysz sobie zaaktualizować.

    Kliknij  przycisk "Wgraj więcej plików " jeżeli chcesz wgrać więcej niż osiem plików naraz

 

5.  Kliknij "Wgraj pliki "

 


Mało informacji? Zapraszamy do zadawania pytań przez panel klienta