Ze względów bezpieczeństwa, przed wydaniem kodu authinfo konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej autoryzacji potwierdzającej dane abonenta domeny.

Procedury uzyskiwania kodu różnią się zależności od daty rejestracji/transferu domeny:

1. dla domen rejestrowanych po dniu 04.03.2015 r.:

Należy zalogować się do panelu klienta, następnie otworzyć nowe zgłoszenie i w treści wiadomości napisać o jaką domenę chodzi oraz załączyć dokument potwierdzający status abonenta:

- dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z bezwzględnie zamazanym zdjęciem i numerem dokumentu;

- dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej (w przypadku wersji elektronicznej prosimy o pobranie wersji niejawnej, może być z zamazanym częściowo zamazanym numerem PESEL; wersje ogólnodostępne wpisu nie są uwzględniane),

- dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;

- dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;

- dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;

2. dla domen rejestrowanych do dnia 03.03.2015 r.:

Na adres:

Consulting Service sp. z o. o.
Domaniewska 35A lok. 1B
02-672 Warszawa

należy wysłać:

a) wypełniony wniosek o wydanie kodu (nr CSP wymagany we wniosku: 2803);
b) dokument potwierdzający status abonenta (szczegóły znajdują się we wniosku).

Uwaga: wydanie kodu nie powoduje usunięcia domeny z naszego systemu. Oznacza to, że system wystawi automatycznie proformę za odnowienie domeny niezależnie od tego, czy zostanie ona od nas wytransferowana (jeśli zostanie wytransferowana, nie da się jej odnowić w naszej firmie). Jeśli życzą Państwo sobie usunięcia domeny z systemu, prosimy o stosowną informację w zgłoszeniu do BOK.


Czy odpowiedź była pomocna?
Przeczytaj również
Transfer domeny do hostinghouse.pl - opis procedury (Zobacz: 14272)
Do czego służy opcja automatycznego odnawiania domeny? (Zobacz: 417)
Dodawanie domen IDN do panelu DirectAdmin (Zobacz: 5779)
Zablokowana domena globalna (Zobacz: 3355)
Podstawowe zasady zarządzania strefami DNS (Zobacz: 3399)

Powered by WHMCompleteSolution